مغازه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

مغازه تبریز چایکناررضا ...

زيربنا 2150متر- نوساز -قیمت متر مربع 27.9ميليون

6ميليارد
تبریز فایل09141164439

21/04/1399جزئیات

مغازه تبریز نبش 24متریس...

طبقه همکف-زيربنا 245متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما رومیدو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 24ميليون

6ميليارد
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات