مجتمع آپارتمانی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

مجتمع آپارتمانی تبریز و...

طبقه چهار-سيستم نقشه 8طبقه-نما گرانیت- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

390ميليون
تبریز فایل09141164439

18/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز م...

طبقه اول-سيستم نقشه 12طبقه-نما آلومییم- 2خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

186ميليون
تبریز فایل09141164439

17/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز ا...

طبقه دهم-سيستم نقشه 15طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

370ميليون
تبریز فایل09141164439

25/02/1398جزئیات