مجتمع آپارتمانی متراژ بين 100 تا 120 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

مجتمع آپارتمانی تبریز ش...

طبقه چهار-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.17ميليارد
تبریز فایل09141164439

29/09/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز ش...

طبقه دهم-زيربنا 153متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

918ميليون
تبریز فایل09141164439

31/06/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز ش...

طبقه دهم-زيربنا 153متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

918ميليون
تبریز فایل09141164439

09/04/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز و...

طبقه دهم-زيربنا 167متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 200ميليون

20ميليون
تبریز فایل09141164439

09/04/1398جزئیات