مجتمع آپارتمانی متراژ بين 100 تا 120 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

مجتمع آپارتمانی تبریز و...

طبقه دهم-زيربنا 171متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما آلومییم- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 1.75ميليون

300ميليون
تبریز فایل09141164439

09/02/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز ش...

طبقه چهار-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.17ميليارد
تبریز فایل09141164439

29/09/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز ش...

طبقه دهم-زيربنا 153متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

918ميليون
تبریز فایل09141164439

31/06/1398جزئیات