مجتمع آپارتمانی متراژ بين 90 تا 100 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

مجتمع آپارتمانی تبریز ش...

طبقه ششم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما گرانیت- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.2ميليون

1.1ميليارد
تبریز فایل09141164439

09/02/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز ش...

طبقه ششم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما گرانیت- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.2ميليون

1.1ميليارد
تبریز فایل09141164439

09/02/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز ش...

طبقه ششم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما گرانیت- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.2ميليون

1.1ميليارد
تبریز فایل09141164439

09/02/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز ی...

طبقه پنجم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

430ميليون
تبریز فایل09141164439

01/10/1398جزئیات