مجتمع آپارتمانی متراژ بين 80 تا 90 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

مجتمع آپارتمانی تبریز چ...

طبقه پنجم-زيربنا 102متر-سيستم نقشه 10طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 5.8ميليون

600ميليون
تبریز فایل09141164439

25/08/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز ک...

طبقه پنجم-زيربنا 102متر-سيستم نقشه 12طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.8ميليون

600ميليون
تبریز فایل09141164439

19/08/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز ر...

طبقه اول-زيربنا 116متر-سيستم نقشه 10طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.8ميليون

900ميليون
تبریز فایل09141164439

07/08/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز ب...

زيربنا 110متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما رومی وسوفال- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.3ميليون

370ميليون
تبریز فایل09141164439

27/05/1398جزئیات