مجتمع آپارتمانی متراژ بين 80 تا 90 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

مجتمع آپارتمانی تبریز و...

زيربنا 120مترجنوبی- نوساز

300ميليون
تبریز فایل09141164439

12/04/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز م...

زيربنا 106متر- نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

212ميليون
تبریز فایل09141164439

11/04/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز و...

طبقه دهم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- نوساز

280تومان
تبریز فایل09141164439

21/03/1399جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز چ...

طبقه پنجم-زيربنا 102متر-سيستم نقشه 10طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 5.8ميليون

600ميليون
تبریز فایل09141164439

25/08/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز ک...

طبقه پنجم-زيربنا 102متر-سيستم نقشه 12طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.8ميليون

600ميليون
تبریز فایل09141164439

19/08/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی تبریز ر...

طبقه اول-زيربنا 116متر-سيستم نقشه 10طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.8ميليون

900ميليون
تبریز فایل09141164439

07/08/1398جزئیات