آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه سوم-زيربنا 208متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.7ميليارد
تبریز فایل09141164439

05/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه ششم-زيربنا 360متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی گرانیت- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.98ميليارد
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی ک...

طبقه سوم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

2ميليارد
تبریز فایل09141164439

01/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه چهار-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.68ميليارد
تبریز فایل09141164439

01/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه سوم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.57ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه دوم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.2ميليون

1.5ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه اول-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.47ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه سوم-زيربنا 300متر-سيستم نقشه 10طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

3ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ک...

طبقه ششم-زيربنا 215متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.72ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه دوم-زيربنا 280متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

5ميليارد
تبریز فایل09141164439

23/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه سوم-زيربنا 290متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

5.22ميليارد
تبریز فایل09141164439

22/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه سوم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی گرانیت- 4خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

5ميليارد
تبریز فایل09141164439

22/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه پنجم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.3ميليارد
تبریز فایل09141164439

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه چهار-زيربنا 215متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 4خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.29ميليارد
تبریز فایل09141164439

12/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه چهار-زيربنا 240متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

2.28ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه چهار-زيربنا 270متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.7ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه پنجم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.54ميليارد
تبریز فایل09141164439

21/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه سوم-زيربنا 280متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.82ميليارد
تبریز فایل09141164439

08/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 17 شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 235متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.7ميليون

1.8ميليارد
تبریز فایل09141164439

26/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه دوم-زيربنا 236متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

2.124ميليارد
تبریز فایل09141164439

21/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه سوم-زيربنا 275متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.65ميليارد
تبریز فایل09141164439

17/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه ششم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

1.449ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه دوم-زيربنا 255متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.53ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه ششم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

1.575ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر خ...

طبقه چهار-زيربنا 224متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15.5ميليون

3.47ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوچه باغ...

طبقه پنجم-زيربنا 234متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

14/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 305متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

4.5ميليارد
تبریز فایل09141164439

08/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه سوم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.78ميليارد
تبریز فایل09141164439

29/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه

طبقه دوم-زيربنا 255متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.8ميليون

1.47ميليارد
تبریز فایل09141164439

28/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه چهار-زيربنا 240متر-سيستم نقشه 9طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

5.2ميليارد
تبریز فایل09141164439

23/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 237متر-سيستم نقشه 9طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 19ميليون

4.5ميليارد
تبریز فایل09141164439

23/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

3.22ميليارد
تبریز فایل09141164439

23/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

3.22ميليارد
تبریز فایل09141164439

23/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه سوم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه 9طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.5ميليارد
تبریز فایل09141164439

20/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه چهار-زيربنا 250متر-سيستم نقشه 10طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

4.5ميليارد
تبریز فایل09141164439

17/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی

طبقه سوم-زيربنا 275متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

2.6ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه چهار-زيربنا 270متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی- 4خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

2.4ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی

طبقه ششم-زيربنا 360متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما رومی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

720ميليون
تبریز فایل09141164439

10/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی

طبقه هفتم-زيربنا 380متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما رومی- 4خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 21ميليون

7.98ميليارد
تبریز فایل09141164439

10/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی

طبقه سوم-زيربنا 327متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما رومی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

6.54ميليارد
تبریز فایل09141164439

10/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه چهار-زيربنا 335متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما رومی گرانیت- 4خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.8ميليون

2.948ميليارد
تبریز فایل09141164439

10/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 330متر-سيستم نقشه 10طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 28ميليون

9.24ميليارد
تبریز فایل09141164439

10/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی

طبقه سوم-زيربنا 324متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

3.88ميليارد
تبریز فایل09141164439

09/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز عباسی

طبقه سوم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.32ميليارد
تبریز فایل09141164439

05/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه سوم-زيربنا 255متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

5ميليارد
تبریز فایل09141164439

05/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه ششم-زيربنا 235متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما رومی گرانیتجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 21ميليارد

5ميليارد
تبریز فایل09141164439

05/04/1398جزئیات