آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان تبریز خیابان خ...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.4ميليارد
تبریز فایل09141164439

11/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه چهار-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.4ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ن...

طبقه ششم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.28ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز قونقا شه...

طبقه سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.3ميليارد
تبریز فایل09141164439

05/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر خ...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

2.97ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز دانشسرا ...

طبقه پنجم-زيربنا 195متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.26ميليارد
تبریز فایل09141164439

20/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ب...

طبقه چهار-زيربنا 195متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.7ميليون

1.7ميليارد
تبریز فایل09141164439

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ب...

طبقه چهار-زيربنا 195متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.7ميليون

1.7ميليارد
تبریز فایل09141164439

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.4ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شریعتی ج...

طبقه هفتم-زيربنا 188متر-سيستم نقشه 10طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.49ميليارد
تبریز فایل09141164439

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه پنجم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.8ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه سوم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.7ميليون

1.273ميليارد
تبریز فایل09141164439

17/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه ششم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

1.292ميليارد
تبریز فایل09141164439

17/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه اول-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.6ميليون

1.254ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پرواز - ...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.8ميليون

1.6ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز توانیر -...

طبقه پنجم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.53ميليارد
تبریز فایل09141164439

08/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز اتوبان پ...

طبقه چهار-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.3ميليون

1.314ميليارد
تبریز فایل09141164439

07/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان م...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

756ميليون
تبریز فایل09141164439

26/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه اول-زيربنا 181متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

02/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شریعتی ج...

طبقه هفتم-زيربنا 188متر-سيستم نقشه 10طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.49ميليارد
تبریز فایل09141164439

27/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی-...

طبقه هفتم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما سنگ- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.53ميليارد
تبریز فایل09141164439

09/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان خ...

طبقه سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.6ميليون

1.32ميليارد
تبریز فایل09141164439

08/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 17شهریور...

طبقه سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.4ميليارد
تبریز فایل09141164439

05/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منظریه

طبقه دوم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.38ميليارد
تبریز فایل09141164439

28/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه پنجم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

3ميليارد
تبریز فایل09141164439

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه ششم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.85ميليارد
تبریز فایل09141164439

19/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی

طبقه پنجم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.9ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه

طبقه سوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.17ميليارد
تبریز فایل09141164439

10/04/1398جزئیات