آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان تبریز آخر شهنا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.08ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/05/1399جزئیات

آپارتمان آبریز ولیعص

طبقه سوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

2.89ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/05/1399جزئیات

آپارتمان آبریز منظری

زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

3.4ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز جاده ایل...

طبقه سوم-زيربنا 175متر-نما رومیشمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.6ميليارد
تبریز فایل09141164439

30/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز قطران کو...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-نما سنگ- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.145ميليارد
تبریز فایل09141164439

30/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز اخر شهنا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2ميليارد
تبریز فایل09141164439

29/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش جنو...

طبقه پنجم-زيربنا 155متردو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.86ميليارد
تبریز فایل09141164439

23/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی نص

طبقه سوم-زيربنا 167متر-نما رومی- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.833ميليارد
تبریز فایل09141164439

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز قره باغ

زيربنا 165متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.98ميليارد
تبریز فایل09141164439

21/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه ششم-زيربنا 157متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.355ميليارد
تبریز فایل09141164439

21/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز قطران خی...

طبقه اول-زيربنا 165متر-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.145ميليارد
تبریز فایل09141164439

19/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه چهار-زيربنا 170مترجنوبی-قیمت متر مربع 25ميليون

4.25ميليارد
تبریز فایل09141164439

17/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه اول-زيربنا 154متر- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.848ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی قدس

طبقه سوم-زيربنا 172مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.376ميليارد
تبریز فایل09141164439

11/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.68ميليارد
تبریز فایل09141164439

08/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

زيربنا 160مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.68ميليارد
تبریز فایل09141164439

05/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آخر قره ...

زيربنا 173مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.595ميليارد
تبریز فایل09141164439

28/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

زيربنا 154متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.54ميليارد
تبریز فایل09141164439

26/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز قره باغی...

زيربنا 165متر- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.85ميليارد
تبریز فایل09141164439

26/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش جنو...

طبقه پنجم-زيربنا 155متر-نما سنگدو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.55ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی ک...

طبقه سوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.57ميليارد
تبریز فایل09141164439

09/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش جنو...

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.24ميليارد
تبریز فایل09141164439

23/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز عباسی تو...

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

850ميليون
تبریز فایل09141164439

20/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

880ميليون
تبریز فایل09141164439

20/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز قره آغاج...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

720ميليون
تبریز فایل09141164439

11/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان خ...

طبقه پنجم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

11/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز استاندار...

طبقه چهار-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.15ميليارد
تبریز فایل09141164439

03/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.19ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه دوم-زيربنا 154متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

831ميليون
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان خ...

طبقه چهار-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه اول-زيربنا 152متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی وسوفال- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

912ميليون
تبریز فایل09141164439

19/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه همکف-زيربنا 153متر-سيستم نقشه ویلائی-نما آجر گری- 4خوابه غربی-سن بنا 19سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

800ميليون
تبریز فایل09141164439

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.19ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.6ميليارد
تبریز فایل09141164439

12/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه سوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

935ميليون
تبریز فایل09141164439

07/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز سیزده آب...

طبقه سوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.36ميليارد
تبریز فایل09141164439

06/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان ...

طبقه چهار-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

90ميليون
تبریز فایل09141164439

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما آجر گری- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه چهار-زيربنا 175متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.225ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

800ميليون
تبریز فایل09141164439

26/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بارون او...

طبقه اول-زيربنا 170مترشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

2.38ميليارد
تبریز فایل09141164439

17/04/1399جزئیات