آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان تبریز استاندار...

طبقه چهار-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.15ميليارد
تبریز فایل09141164439

03/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.19ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه دوم-زيربنا 154متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

831ميليون
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان خ...

طبقه چهار-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه اول-زيربنا 152متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی وسوفال- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

912ميليون
تبریز فایل09141164439

19/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه همکف-زيربنا 153متر-سيستم نقشه ویلائی-نما آجر گری- 4خوابه غربی-سن بنا 19سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

800ميليون
تبریز فایل09141164439

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.19ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.6ميليارد
تبریز فایل09141164439

12/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه سوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

935ميليون
تبریز فایل09141164439

07/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز سیزده آب...

طبقه سوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.36ميليارد
تبریز فایل09141164439

06/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان ...

طبقه چهار-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

90ميليون
تبریز فایل09141164439

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما آجر گری- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه چهار-زيربنا 175متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.225ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

800ميليون
تبریز فایل09141164439

26/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان خ...

طبقه اول-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

740ميليون
تبریز فایل09141164439

09/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان خ...

طبقه سوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

800ميليون
تبریز فایل09141164439

09/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ششگلان ک...

طبقه اول-زيربنا 167متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.16ميليارد
تبریز فایل09141164439

28/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ششگلان {...

طبقه سوم-زيربنا 167متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.25ميليارد
تبریز فایل09141164439

28/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ب...

طبقه ششم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

880ميليون
تبریز فایل09141164439

27/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.7ميليون

912ميليون
تبریز فایل09141164439

22/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه دوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.8ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

22/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

830ميليون
تبریز فایل09141164439

16/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

830ميليون
تبریز فایل09141164439

14/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 17شهریور...

طبقه چهار-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 9طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.65ميليارد
تبریز فایل09141164439

14/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز نصف راه ...

طبقه اول-زيربنا 175متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.225ميليارد
تبریز فایل09141164439

10/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز نصف راه ...

طبقه سوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7.4ميليون

1.295ميليارد
تبریز فایل09141164439

10/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پرواز

طبقه ششم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.785ميليارد
تبریز فایل09141164439

03/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منظریه

طبقه پنجم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.3ميليارد
تبریز فایل09141164439

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه اول-زيربنا 166متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.49ميليارد
تبریز فایل09141164439

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.4ميليون

864ميليون
تبریز فایل09141164439

17/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.55ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه سوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

660ميليون
تبریز فایل09141164439

12/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

832ميليون
تبریز فایل09141164439

11/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

832ميليون
تبریز فایل09141164439

05/04/1398جزئیات