آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان تبریز فرشته جن...

طبقه اول-زيربنا 126متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

1.764ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز سیزده اب...

زيربنا 140متر-نما رومی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.5ميليون

2.03ميليارد
تبریز فایل09141164439

30/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خاورا

زيربنا 140متر-نما رومی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.1ميليارد
تبریز فایل09141164439

29/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خاورا

زيربنا 140متر-نما رومی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.1ميليارد
تبریز فایل09141164439

29/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خاورا

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.1ميليارد
تبریز فایل09141164439

26/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه دوم-زيربنا 130مترشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.365ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز مرزدارا

طبقه دوم-زيربنا 140متر-نما رومی- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.47ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز نظام پزش...

طبقه پنجم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.04ميليارد
تبریز فایل09141164439

23/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولی عصر

طبقه چهار-زيربنا 128متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.344ميليارد
تبریز فایل09141164439

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رضانژاد

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.495ميليارد
تبریز فایل09141164439

19/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه پنجم-زيربنا 150متر-نما رومی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.25ميليارد
تبریز فایل09141164439

18/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ویلاشهر

طبقه دوم-زيربنا 144متردو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

2.44ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رضانژاد

زيربنا 130متر- نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.495ميليارد
تبریز فایل09141164439

26/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه چهار-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.14ميليارد
تبریز فایل09141164439

30/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی ک...

طبقه پنجم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.68ميليارد
تبریز فایل09141164439

30/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز منظریه خ...

طبقه ششم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

1.95ميليارد
تبریز فایل09141164439

30/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پرواز

طبقه پنجم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.1ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه چهار-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12.9ميليون

1.68ميليارد
تبریز فایل09141164439

23/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر پ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.17ميليارد
تبریز فایل09141164439

20/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر پ...

طبقه سوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.5ميليارد
تبریز فایل09141164439

11/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه دوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

720ميليون
تبریز فایل09141164439

11/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش حاج...

طبقه سوم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

940ميليون
تبریز فایل09141164439

11/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.2ميليارد
تبریز فایل09141164439

11/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز تقاطع رض...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7.8ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

05/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

780ميليون
تبریز فایل09141164439

01/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه چهار-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.1ميليارد
تبریز فایل09141164439

17/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه پنجم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

800ميليون
تبریز فایل09141164439

17/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه سوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

850ميليون
تبریز فایل09141164439

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز اخر شهنا...

طبقه ششم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

01/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

780ميليون
تبریز فایل09141164439

29/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه سوم-زيربنا 126متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

693ميليون
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

900ميليون
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر 2...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.8ميليون

754ميليون
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6ميليون

780ميليون
تبریز فایل09141164439

17/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه دوم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.45ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه دوم-زيربنا 144متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.728ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه چهار-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه سه نبش-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1.2ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بلوار اس...

طبقه سوم-زيربنا 137متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.2ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رضا نژاد...

طبقه چهار-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.6ميليون

1.2ميليارد
تبریز فایل09141164439

07/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بارناوا ...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

7.8ميليارد
تبریز فایل09141164439

05/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 3.3ميليون

500ميليون
تبریز فایل09141164439

25/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رسالت کو...

طبقه چهار-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.3ميليون

768ميليون
تبریز فایل09141164439

23/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه چهار-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.8ميليون

670ميليون
تبریز فایل09141164439

20/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز گلپارک ک...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 6ميليون

900ميليون
تبریز فایل09141164439

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ویلاشهر ...

طبقه چهار-زيربنا 132متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

17/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه چهار-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه چهار-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه چهار-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان پ...

طبقه پنجم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

780ميليون
تبریز فایل09141164439

09/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ک...

طبقه پنجم-زيربنا 134متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

680ميليون
تبریز فایل09141164439

09/08/1398جزئیات