آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان آبریز رشدی

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.5ميليون

1.677ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رضا نژاد...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.44ميليارد
تبریز فایل09141164439

29/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولی عصر

زيربنا 115متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

1.725ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز بها

زيربنا 110متر-نما سنگ وسوفالشرقی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

935ميليون
تبریز فایل09141164439

23/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه

طبقه پنجم-زيربنا 115متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

0.078تومان
تبریز فایل09141164439

19/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه

زيربنا 115مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.15ميليارد
تبریز فایل09141164439

12/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه اول-زيربنا 102متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.02ميليارد
تبریز فایل09141164439

05/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه

طبقه سوم-زيربنا 105متر- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.1ميليارد
تبریز فایل09141164439

28/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

زيربنا 110متر-نما رومیدو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

1.375ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

800ميليون
تبریز فایل09141164439

11/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی ب...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.1ميليارد
تبریز فایل09141164439

09/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه پنجم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

09/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

840ميليون
تبریز فایل09141164439

06/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه پنجم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

770ميليون
تبریز فایل09141164439

20/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

575ميليون
تبریز فایل09141164439

20/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه چهار-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

11/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

577ميليون
تبریز فایل09141164439

11/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز قطران خی...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

525ميليون
تبریز فایل09141164439

11/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

577ميليون
تبریز فایل09141164439

01/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

687ميليون
تبریز فایل09141164439

01/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی ا...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

1.68ميليارد
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سفال سرامیک- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.3ميليون

800ميليون
تبریز فایل09141164439

17/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه پنجم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

720ميليون
تبریز فایل09141164439

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.8ميليون

690ميليون
تبریز فایل09141164439

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.9ميليون

730ميليون
تبریز فایل09141164439

11/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه پنجم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

747ميليون
تبریز فایل09141164439

01/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.6ميليون

960ميليون
تبریز فایل09141164439

26/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه سوم-زيربنا 116متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 9.9ميليون

1.15ميليارد
تبریز فایل09141164439

17/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز گلکار کو...

طبقه پنجم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

877ميليون
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ...

طبقه اول-زيربنا 116متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 8.6ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7.7ميليون

890ميليون
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه پنجم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما رومی- 2خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

600ميليون
تبریز فایل09141164439

23/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8.3ميليون

900ميليون
تبریز فایل09141164439

20/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه چهار-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 3ميليون

410ميليون
تبریز فایل09141164439

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش جنو...

طبقه چهار-زيربنا 112متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 600تومان

670ميليون
تبریز فایل09141164439

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آخونی در...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

460ميليون
تبریز فایل09141164439

15/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

800ميليون
تبریز فایل09141164439

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

550ميليون
تبریز فایل09141164439

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

550ميليون
تبریز فایل09141164439

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه چهار-زيربنا 124متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

644ميليون
تبریز فایل09141164439

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه پنجم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.7ميليون

670ميليون
تبریز فایل09141164439

12/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 5ميليون

600ميليون
تبریز فایل09141164439

09/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ف...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

630ميليون
تبریز فایل09141164439

07/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ویعصر کو...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.4ميليون

621ميليون
تبریز فایل09141164439

07/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز سیزده آب...

طبقه پنجم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

960ميليون
تبریز فایل09141164439

06/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه پنجم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 5خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

630ميليون
تبریز فایل09141164439

06/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه پنجم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

600ميليون
تبریز فایل09141164439

30/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه بل...

طبقه چهار-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 9طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.6ميليون

874ميليون
تبریز فایل09141164439

17/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 4.85ميليون

533ميليون
تبریز فایل09141164439

17/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

550ميليون
تبریز فایل09141164439

16/07/1398جزئیات