آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه چهار-زيربنا 72متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 1خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

198ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیتبان ر...

طبقه سوم-زيربنا 58متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 1خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

320ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه اول-زيربنا 52متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 1خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

280ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ایده لی ...

طبقه پنجم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 1خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

150ميليون
تبریز فایل09141164439

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه دوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 4.7ميليون

330ميليون
تبریز فایل09141164439

01/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ب...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما گرانیت- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4.6ميليون

352ميليون
تبریز فایل09141164439

17/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه سوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 1خوابه جنوبی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 4.8ميليون

340ميليون
تبریز فایل09141164439

28/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابوریحان...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

320ميليون
تبریز فایل09141164439

28/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فجر شهرک...

طبقه اول-زيربنا 65متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 1خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

260ميليون
تبریز فایل09141164439

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.6ميليون

420ميليون
تبریز فایل09141164439

31/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

450ميليون
تبریز فایل09141164439

31/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه چهار-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.8ميليون

435ميليون
تبریز فایل09141164439

31/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.9ميليون

442ميليون
تبریز فایل09141164439

31/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رسالت کو...

زيربنا 75متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

390ميليون
تبریز فایل09141164439

07/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه چهار-زيربنا 65متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 1خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

130ميليون
تبریز فایل09141164439

05/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان

طبقه اول-زيربنا 72متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

360ميليون
تبریز فایل09141164439

01/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز عباسی

طبقه دوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.6ميليون

175ميليون
تبریز فایل09141164439

30/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز عباسی

طبقه پنجم-زيربنا 63متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 1خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

190ميليون
تبریز فایل09141164439

26/04/1398جزئیات