مغازه فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

مغازه تبریز چایکناررضا ...

زيربنا 2150متر- نوساز -قیمت متر مربع 27.9ميليون

6ميليارد
تبریز فایل09141164439

21/04/1399جزئیات