مجتمع آپارتمانی فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

مجتمع آپارتمانی تبریز م...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

350ميليون
تبریز فایل09141164439

15/10/1398جزئیات