آپارتمان فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان تبریز تقاطع رض...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7.8ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

05/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه سوم-زيربنا 208متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.7ميليارد
تبریز فایل09141164439

05/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز استاندار...

طبقه چهار-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.15ميليارد
تبریز فایل09141164439

03/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

850ميليون
تبریز فایل09141164439

01/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

577ميليون
تبریز فایل09141164439

01/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

687ميليون
تبریز فایل09141164439

01/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

780ميليون
تبریز فایل09141164439

01/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغشمال ...

طبقه چهار-زيربنا 82متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 6.3ميليون

520ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان م...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 6.6ميليون

660ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ر...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

478ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه چهار-زيربنا 72متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 1خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

198ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیتبان ر...

طبقه سوم-زيربنا 58متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 1خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

320ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه اول-زيربنا 52متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 1خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

280ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه ششم-زيربنا 360متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی گرانیت- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.98ميليارد
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی ا...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

1.68ميليارد
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه دوم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 1خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3.7ميليون

330ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه چهار-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.1ميليارد
تبریز فایل09141164439

17/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منصور با...

طبقه اول-زيربنا 89متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.6ميليون

500ميليون
تبریز فایل09141164439

17/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سفال سرامیک- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.3ميليون

800ميليون
تبریز فایل09141164439

17/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه پنجم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

800ميليون
تبریز فایل09141164439

17/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ایده لی ...

طبقه پنجم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 1خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

150ميليون
تبریز فایل09141164439

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه سوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

850ميليون
تبریز فایل09141164439

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه پنجم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

720ميليون
تبریز فایل09141164439

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.8ميليون

690ميليون
تبریز فایل09141164439

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان خ...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.4ميليارد
تبریز فایل09141164439

11/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.9ميليون

730ميليون
تبریز فایل09141164439

11/10/1398جزئیات