شرایط پرداخت وام مسکن در سال ۹۸ چگونه است؟


تهران انفرادي: ۱۰۰ميليون تومان زوجين: ۱۶۰ميليون تومان (هر يك از زوجين حداكثر ۸۰ميليون تومان) شهرهاي بزرگ بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت: انفرادي: ۸۰ ميليون زوجين: ۱۲۰ ميليون تومان (هريك از زوجين حداكثر ۶۰ميليون تومان) ساير مناطق شهري انفرادي: ۶۰ميليون تومان زوجين: ۱۰۰ميليون تومان (هريك از زوجين حداكثر ۵۰ميليون تومان) بعلاوه در راستاي حمايت و تشويق ساخت واحدهاي كوچك و متوسط مقياس، سقف تسهيلات جديد صرفاً ناظر بر تأمين مالي ساخت واحدهاي مسكوني با حداكثر زيربناي مفيد ۱۰۰ متر مربع است. امكان تقسيط بلندمدت اين تسهيلات براي خريداران واحدهاي ساخته شده تا ۱۵ سال توسط بانك‌ها نيز امكان‌پذير است. ۴۰ هزار فقره تسهيلات مسكن براي بازنشستگان براساس مصوبه كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۹۸، بانك مسكن موظف شده است كه با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسكن مهر در سال ۹۷، ۴۰هزار فقره تسهيلات مسكن به بازنشستگان پرداخت كند. البته بازنشستگاني مشمول اين بند از قانون بودجه سال آينده مي‌شوند كه حداقل ۵ سال از بازنشسته شدن آن‌ها گذشته باشد، در ۱۰ سال اخير نيز خود و همسرشان فاقد واحد مسكوني بوده و همچنين از تسهيلات خريد يا ساخت مسكن نيز استفاده نكرده باشند. نرخ سود اين تسهيلات در مناطق مختلف كشور هم متفاوت است؛ به اين معنا كه نرخ سود اين تسهيلات در تهران ۹درصد، در مراكز استان‌ها ۷درصد و در شهرستان‌ها ۴درصد تعيين شده است. حكم اين مصوبه هم در صورت تصويب نهايي در صحن علني مجلس، شامل همه بازنشستگان كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي كه مستمري بازنشستگي آن‌ها كمتر از ۳ ميليون تومان در ماه است، مي‌شود. تسهيلات مسكن براي ايثارگران همچنين مقرر شده ۱۰۰ هزار فقره تسهيلات مسكن براي ايثارگران در نظر گرفته شود و دولت و بانك مركزي مكلف شدند تسهيلات بانكي براي مسكن ۱۰۰ هزار نفر از ايثارگران را پرداخت كنند. يارانه تسهيلات نيز از محل منابع ذي‌ربط تأمين كنند. شرايط وام براي زوج‌هاي تهراني و غير تهراني زوج‌هاي تهراني براي دريافت وام ۱۰۰ ميليون توماني مسكن بايد ۲۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند. آن‌ها بايد ۱۰ ميليون تومان صرف خريد اين ۲۰۰ برگ كنند. به اين مبلغ با احتساب ۲۰ ميليون تومان وام جعاله كه بابت آن بايد ۴۰ برگ تسه خريداري شود، دو ميليون تومان اضافه مي‌شود. در نتيجه در مجموع بايد براي دريافت وام ۱۲۰ ميليون توماني مسكن حدود ۱۲ ميليون تومان صرف شود. زوج‌هاي غير تهراني كه در شهرهايي با جمعيت بيش‌تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت زندگي مي‌كنند، مي‌توانند تا سقف ۸۰ ميليون تومان وام بگيرند كه براي گرفتن اين مبلغ بايد ۱۶۰ ورق بهادار خريداري كنند كه با اين حساب بايد هشت ميليون تومان بابت خريد اين اوراق بپردازند كه با احتساب دو ميليون تومان براي خريد اوراق وام جعاله در مجموع براي دريافت وام ۱۰۰ ميليون توماني بايد ۱۰ ميليون تومان پرداخت كنند.علاوه بر اين، زوج‌هاي ساكن در ساير شهرهاي با جمعيت زير ۲۰۰ هزار نفر مي‌توانند براي گرفتن ۶۰ ميليون تومان وام مسكن ۱۲۰ برگ بهادار خريداري كنند كه بايد شش ميليون تومان بابت خريد اوراق بپردازند. همچنين براي دريافت ۲۰ ميليون تومان ديگر بابت وام جعاله نيز بايد دو ميليون تومان پرداخت كنند كه در مجموع براي وام ۸۰ ميليون توماني هشت ميليون تومان از سوي زوجين بايد پرداخت شود. شرايط وام براي مجردها مجردهاي تهراني مي‌توانند تا سقف ۶۰ ميليون تومان و غير زوج‌هايي كه در مراكز استان‌هاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارند تا سقف ۵۰ ميليون تومان و در نهايت غير زوج‌هاي ساكن در ساير مناطق تا سقف ۴۰ ميليون تومان وام دريافت كنند كه به ترتيب هر كدام بايد ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهيلات مسكن را از فرابورس ايران خريداري كنند. با اين حساب مجردهاي تهراني بايد براي خريد اين اوراق، شش ميليون تومان، افراد ساكن در مراكز استان بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت مبلغ پنج ميليون تومان و افراد گروه سوم مبلغ چهار ميليون تومان پرداخت كنند. البته در صورت تمايل براي دريافت وام ۲۰ ميليون توماني جعاله بايد مبلغ دو ميليون تومان ديگر هم بپردازند. اگر قصد داريد خانه بخريد و در سايت ديوار دنبال گزينه‌اي مناسب براي خريد مي‌گرديد، با خواندن اين مطلب مي‌دانيد كه چقدر تسهيلات دريافت خواهيد كرد و با توجه به پولي كه پس‌انداز كرده‌ايد دنبال چه مسكني در كدام محله‌ها و با چه متراژي بگرديد.